۱۳۸۷ اسفند ۱۹, دوشنبه

خـر

خر که از پل گذشت. چه یک وجب، چه صد وجب!

برچسب‌ها:

عصر تکنولوژی

در عصر تکنولوژی حتی مورچه ها هم دچار روزمرگی شده اند.

برچسب‌ها:

۱۳۸۷ اسفند ۱۴, چهارشنبه

تکنولوژی

BoY1923: تو آمار شکم من رو از کجا داری؟
SwEEty64uS: توی Google Map دیدم.

برچسب‌ها: