۱۳۸۸ اردیبهشت ۱۰, پنجشنبه

عاقبت کار ما

کی فکر می‌کرد کار ما به اینجا بکشه؟
لینا لوله‌ای، با رنگ طبیعی.

برچسب‌ها:

۱۳۸۸ فروردین ۲۴, دوشنبه

دستشویی

اهم...

برچسب‌ها: