۱۳۸۸ مرداد ۶, سه‌شنبه

خلاقیت

خلاقیت مثل یک کودک لرزان گوشه‌ی اتاق نشسته است. کافی است دستی بر روی سرش بکشی. می‌توانی متن را همینجا تمام کنی.

برچسب‌ها:

۱۳۸۸ تیر ۱۰, چهارشنبه

اعتراف

نه گندمی خورده بود و نه آسایشی چشیده بود.
دیگر نه به جای تازیانه ها فکر میکرد و نه به اعتراف خوردن گندم جلوی دوربین
فقط دلش می خواست بهشت رو ترک کند و به جهنم پر از آرامش رود.

برچسب‌ها: